Ziekmelden/verlof

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Is uw kind ziek of afwezig, dan geeft u dit als ouder voor 8.15 uur aan de school door op (079) 331 54 43. Deze melding kunt u ook via de schoolapp doen. De leerkracht is dan direct op de hoogte.

Bij geen bericht van afmelding neemt de school met u contact op.

 

Verlofaanvraag

Er zijn twee verschillende regelingen voor het opnemen van verlof.

1. Gewichtige omstandigheden:
- voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden.
- voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen.
- Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leeplichtambtenaar bij meer dan 10 dagen.
- Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en-of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
- Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5, 25, 40, 50, 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag
- Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

2. Vakantieverlof kan in zeer beperkte mate worden toegekend aangezien hierbij aan zeer specifieke voorwaarden moet worden voldoen. 

Aanvraag verlof