Vakantierooster

Jaarlijks is het een hele puzzel om de schoolvakanties in overleg met gemeente- en andere schoolbesturen vast te stellen. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de belangen van de kinderen (geen al te lange periodes zonder onderbreking) en de ouders (zo veel mogelijk aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs).

Ouders en medewerkers hebben via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op de keuzes die gemaakt worden. 

 

vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag07 april 2023
Pasen10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart18 mei t/m 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023

 

Studiedagen (leerlingen vrij)
Vrijdag 21 oktober 2022
Maandag 7 november 2022
Maandag 5 december 2022
Vrijdag 10 februari 2023
Woensdag 14 juni 2023
Maandag 19 juni 2023
Vrijdag 7 juli 2023
 
Let op: vrijdagmiddag 23 december 2022 zijn de kinderen om 12.00 uur uit