Vakantierooster

Jaarlijks is het een hele puzzel om de schoolvakanties in overleg met gemeente- en andere schoolbesturen vast te stellen. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de belangen van de kinderen (geen al te lange periodes zonder onderbreking) en de ouders (zo veel mogelijk aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs).

Ouders en medewerkers hebben via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op de keuzes die gemaakt worden. 

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie8 juli t/m 19 augustus 2022

 

Studiedagen (kinderen vrij)
• LET OP! 20 óf 21 september 2021
• 11 oktober 2021
• Vrijdag 4 februari 2022
• Vrijdag 11 februari 2022 Unicozdag
• Vrijdag 17juni studie-/planningsdag
 
Extra vrije dagen:
• Vrijdag 3 december zijn de kinderen om 14.00 uur vrij dit i.v.m. het sinterklaasfeest. Die dag hebben we een continurooster.
• Vrijdag 24 december 2021 zijn de kinderen om 12.00 uur vrij (dag voor de kerstvakantie).

 

vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag07 april 2023
Pasen10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart18 mei t/m 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023