We zijn een gezonde school. Aandacht voor gezond eten en drinken maakt deel uit van ons programma. Bovenal is welbevinden van de kinderen een basis om tot leren te komen. Wij bieden de kinderen de ruimte om hierin te groeien en te bloeien.

Wereldgericht onderwijs richt zich niet alleen op kennis, maar is onderwijs dat ook de persoonsvorming van kinderen serieus neemt en ze leert dat ze een sociaal wezen zijn. We geven dit vorm door middel van thematisch werken en coöperatief leren.

Wij zijn een Christelijke school en sluiten aan bij de normen en waarden die hierbij horen. Dat is een levenshouding die we verwachten van iedereen. Praktisch wordt dit ondersteund door de Kanjermethode. Die leert kinderen omgaan met elkaar.

Download onze schoolapp!


Laatste Nieuws

Van ontwikkelgesprek naar boekenbeurt in het Engels

Eind oktober 2019 stond het ontwikkelgesprek van Timo uit groep […]

Buytenleyn 11

In deze nieuwsbrief o.a. een bericht van de MR, een […]

Meester Vlado met pensioen

Onze conciërge, meester Vlado, is met pensioen gegaan. Hij kwam […]

Buytenleyn 10

In deze nieuwsbrief o.a. de groepsverdeling en het vakantierooster voor […]

Groei en bloei op de Margriet!


Over de Prinses Margrietschool

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke school die midden in de samenleving wil staan. De Bijbel is leidraad voor denken en handelen. We hebben respect voor mensen met een andere levensovertuiging.

Om te kunnen spelen en leren willen we de kinderen een veilige omgeving bieden. We werken in alle groepen aan sociale vaardigheden van kinderen met behulp van het Kanjerproject.


Directie

Andre de Jongh
Directie, Leerkracht, Management team
Adjunct-directeur
maandag en dinsdag ambulant en woensdag, donderdag en vrijdag groep 7
Arnold de Weerd
Directie, Management team
Directeur
UNICOZ
X