We zijn een gezonde school. Aandacht voor gezond eten en drinken maakt deel uit van ons programma. Bovenal is welbevinden van de kinderen een basis om tot leren te komen. Wij bieden de kinderen de ruimte om hierin te groeien en te bloeien.

Wereldgericht onderwijs richt zich niet alleen op kennis, maar is onderwijs dat ook de persoonsvorming van kinderen serieus neemt en ze leert dat ze een sociaal wezen zijn. We geven dit vorm door middel van thematisch werken en coöperatief leren.

Wij zijn een Christelijke school en sluiten aan bij de normen en waarden die hierbij horen. Dat is een levenshouding die we verwachten van iedereen. Praktisch wordt dit ondersteund door de Kanjermethode. Die leert kinderen omgaan met elkaar.

Download onze schoolapp!


Laatste Nieuws

Buytenleyn 8

In deze nieuwsbrief o.a. een bericht uit groep 4, een […]

Buytenleyn 7

In deze nieuwsbrief leest u dat we op zoek zijn […]

Potjes actie groepen 7

Vandaag zijn we begonnen met de potjes actie. We zijn […]

Sinterklaas

Zoals je ziet Is op de Margriet Sint weer geweest […]

Groei en bloei op de Margriet!


Over de Prinses Margrietschool

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke school die midden in de samenleving wil staan. De Bijbel is leidraad voor denken en handelen. We hebben respect voor mensen met een andere levensovertuiging.

Om te kunnen spelen en leren willen we de kinderen een veilige omgeving bieden. We werken in alle groepen aan sociale vaardigheden van kinderen met behulp van het Kanjerproject.


Directie

Wim Kroeze
Directie, Management team
ma, di, do en vrij
UNICOZ
X