Door aandacht worden dingen gezien en opgemerkt. Aandacht voor de kinderen, aandacht voor de ouders, aandacht voor elkaar als team en aandacht voor het hoofddoel; kwalitatief goed onderwijs.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. Die ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: “Ja, ik kan het!”

Kinderen worden steeds minder consumenten van kennis. Steeds meer en meer dienen de kinderen te weten waar en hoe ze informatie kunnen opzoeken en hoe ze uitdagingen kunnen oplossen. Wij gaan mee met de huidige ontwikkelingen en dit betekent openstaan voor nieuwe technieken en inzichten.

Download onze schoolapp!


Laatste Nieuws

Meten is weten

Vandaag heeft groep 4 een les over centimeters en meters […]

De drakenbootrace……..Groep 7 en 8 Koningsspelen

Wat een leuke Koningsspelen hadden we vandaag. Allerlei sportieve activiteiten […]

Beleefmuseum door groep 7 en 8

Vandaag hadden de groepen 7 en 8 hun beleefmuseum . […]

Buytenleyn 9

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de komende festiviteiten, […]

Groei en bloei op de Margriet!


Over de Prinses Margrietschool

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke school die midden in de samenleving wil staan. De Bijbel is leidraad voor denken en handelen. We hebben respect voor mensen met een andere levensovertuiging.

Om te kunnen spelen en leren willen we de kinderen een veilige omgeving bieden. We werken in alle groepen aan sociale vaardigheden van kinderen met behulp van het Kanjerproject.


Directie

Arnold de Weerd
Directie, Management team
Directeur
Andre de Jongh
Directie, Leerkracht, Management team
Adjunct-directeur
maandag en dinsdag ambulant en woensdag, donderdag en vrijdag groep 7

Een kijkje in onze school

X