Door aandacht worden dingen gezien en opgemerkt. Aandacht voor de kinderen, aandacht voor de ouders, aandacht voor elkaar als team en aandacht voor het hoofddoel; kwalitatief goed onderwijs.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. Die ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: “Ja, ik kan het!”

Kinderen worden steeds minder consumenten van kennis. Steeds meer en meer dienen de kinderen te weten waar en hoe ze informatie kunnen opzoeken en hoe ze uitdagingen kunnen oplossen. Wij gaan mee met de huidige ontwikkelingen en dit betekent openstaan voor nieuwe technieken en inzichten.

Download onze schoolapp!


Laatste Nieuws

In deze Buytenleyn informatie over het nieuwe schooljaar, het vakantierooster, […]

Fijne vakantie

Het schooljaar 2020-2021 zit erop. Het was een speciaal jaar […]

Vakantierooster 2021-2022

Vakantierooster 2021-2022 Zoetermeer Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 […]

Muziekles in groep 4

Vrijdagmiddag heeft groep 4 les gehad van juffrouw Elise. Juf […]

Groei en bloei op de Margriet!


Over de Prinses Margrietschool

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke school die midden in de samenleving wil staan. De Bijbel is leidraad voor denken en handelen. We hebben respect voor mensen met een andere levensovertuiging.

Om te kunnen spelen en leren willen we de kinderen een veilige omgeving bieden. We werken in alle groepen aan sociale vaardigheden van kinderen met behulp van het Kanjerproject.


Directie

Andre de Jongh
Directie, Leerkracht, Management team
Adjunct-directeur
maandag en dinsdag ambulant en woensdag, donderdag en vrijdag groep 7
Arnold de Weerd
Directie, Management team
Directeur

Een kijkje in onze school

X