Door aandacht worden dingen gezien en opgemerkt. Aandacht voor de kinderen, aandacht voor de ouders, aandacht voor elkaar als team en aandacht voor het hoofddoel; kwalitatief goed onderwijs.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. Die ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: “Ja, ik kan het!”

Kinderen worden steeds minder consumenten van kennis. Steeds meer en meer dienen de kinderen te weten waar en hoe ze informatie kunnen opzoeken en hoe ze uitdagingen kunnen oplossen. Wij gaan mee met de huidige ontwikkelingen en dit betekent openstaan voor nieuwe technieken en inzichten.


Laatste Nieuws

Dode hoek les groep 7

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van de verkeerslessen in groep […]

Buytenleyn 2

In deze nieuwsbrief o.a. informatie over de kinderboekenweek, digitaal betalen […]

Mad science voorstelling

Vandaag was er een ” maffe” wetenschapper in de school. […]

Ronde twee van het atelier

Zoals beloofd…vandaag het resultaat van het tweede atelier… het zijn […]

Groei en bloei op de Margriet!


Over de Prinses Margrietschool

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke school die midden in de samenleving wil staan. De Bijbel is leidraad voor denken en handelen. We hebben respect voor mensen met een andere levensovertuiging.

Om te kunnen spelen en leren willen we de kinderen een veilige omgeving bieden. We werken in alle groepen aan sociale vaardigheden van kinderen met behulp van het Kanjerproject.


Directie

Andre de Jongh
Directie, Leerkracht, Management team
Adjunct-directeur
Dinsdag (of maandag) ambulant en maandag, woensdag, donderdag en vrijdag groep 7
Arnold de Weerd
Directie, Management team
Directeur
Maandag groep 3 en de hele week directie

Een kijkje in onze school

UNICOZ
X