Veiligheid

De school voert een  actief veiligheidsbeleid en hanteert een gedragsprotocol waarin het pestprotocol is opgenomen.

Preventie

We besteden veel aandacht aan een positief, veilig leerklimaat door het inzetten van lessen sociale vaardigheden uit de methode ‘Kanjer’ en ‘kinderen en hun morele talenten’. We hanteren duidelijke schoolregels en doen jaarlijks mee aan de week tegen pesten. Voorkomen is beter dan genezen!

De school heeft een gedragsspecialist en eenvertrouwenspersoon.

Ontruiming

We oefenen  jaarlijks twee keer met ontruimen volgens de procedure van het ontruimingsprotocol.  Bij een alarmmelding is het van belang dat de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht het pand rustig verlaten. Elke klas verzamelt buiten de school op een vaste afgesproken plek.

Ouders: mocht het ontruimingsalarm afgaan als u in de school bent, dan verzoeken we u zo snel mogelijk de school te verlaten en onze procedure aan de leerkracht over te laten. Alleen op deze manier kunnen wij de veiligheid van alle kinderen waarborgen.