Ons Onderwijs

Groei en bloei op de Margriet!

Op de Prinses Margrietschool geloven we erin dat kinderen moeten opgroeien in veiligheid en vertrouwen. Leerkrachten, ouders en kinderen werken samen om de ontwikkeling van kinderen te begeleiden. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen voldoende kennis opdoen. Met kennis snap je de wereld beter. Echter alleen kennisoverdracht zorgt voor een verkeerde balans. Persoonsvorming is ook van belang; tenslotte behoort een kind ook te weten welke kwaliteiten en belemmeringen hij/zij bezit. En als laatste moet een kind zich ook sociaal ontwikkelen; een kind moet leren in een pluriforme maatschappij samen te werken met anderen.

Om dit te bewerkstelligen hebben we een goed fundament nodig. Een fundament dat ons waarden leert en waar normen uit zijn ontstaan die zorgen voor balans.  Dit fundament is voor ons de christelijke traditie. Verhalen uit de Bijbel worden als gespreksstof gebruikt om dieper in te gaan om waarden die wij belangrijk vinden zoals: naastenliefde en barmhartigheid. Deze levenshouding wordt ondersteund door onze praktische sociaal emotionele methode; de Kanjertraining. Dit is  een werkwijze die kinderen en leerkrachten handvatten biedt om goed met elkaar om te gaan.

De Prinses Margrietschool is een gecertificeerde gezonde school. Aandacht voor welbevinden en gezonde voeding zijn de twee gebieden waarop wij officieel worden erkend in beleid en uitwerking.

Onze kinderen moeten in de toekomst de maatschappij draaiende houden. Een maatschappij waar meer dan ooit vaardigheden belangrijk zijn als: onderzoek, presentatie, samenwerking, informatieverwerking en weten waar informatie vandaan gehaald kan worden die relevant is en van betrouwbare bron komt. Om kinderen hier op voor te bereiden hebben we thematisch onderwijs geïntroduceerd op school. Vanuit een gekozen onderwerp leren we kinderen over de wereld maar geven we ook de ruimte om antwoorden te vinden op vragen die bij kinderen ontstaan.

Op de Prinses Margrietschool werken we samen met de BSO. De Drie Ballonnen huurt ruimte bij ons zodat kinderen voor en na schooltijd opgevangen kunnen worden.

Elk kind wordt begeleid door een enthousiast en betrokken team. Met volle overtuiging kunnen wij zeggen dat elk kind de kans krijgt te groeien en te bloeien op de Margriet!

Schermafbeelding 2018-02-21 om 10.26.44

Gezonde school

Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Belangrijk is om er op te letten wat je eet. Wij stimuleren gezond eet- en drinkgedrag bij leerlingen. Samenwerking met ouders is hiervoor van belang.

Een aantal praktische afspraken die we hebben gemaakt:

  • bij verjaardagen zien we graag dat kinderen een gezonde traktatie uitdelen. Ideeën kunt u opdoen via deze link.: Ideeën gezonde traktaties.
  • Kinderen mogen de klassen rond als ze jarig zijn. Maar liever geen chocola of ander snoepgoed aan de leerkrachten uitdelen. In plaats hiervan kunnen ze bij de leerkracht een boekenbon van 2,50 aanschaffen voor de school. Als er genoeg bonnen zijn wordt daar een boek voor de klas van gekocht. 
  • Bij de lunch zien we ook graag dat u uw kind gezond eten meegeeft. Geen koolzuurhoudende dranken, geen chips, etc. U kunt meer teruglezen in het document ‘basisregels tijdens de overblijf’ onder het kopje ‘schooltijden & opvang’, dat u terug kunt vinden onder tabblad ‘onze school’. 
  • ‘ons gehele beleid is in dit document te lezen: link voedingsbeleid Prinses Margrietschool

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

_DSC7220

Wereldgericht

Wereldgericht onderwijs richt zich niet alleen op kennis, maar neemt ook de persoonsvorming van kinderen serieus en ze leert dat ze een sociaal wezen zijn. We geven dit vorm door middel van thematisch werken en coöperatief leren.

Waarom doen we dit?

  • Hiermee bereiden we onze kinderen beter voor op een maatschappij die van hen verwacht dat ze zelf goed kunnen plannen, samenwerken en onderzoeken.
  • Hiermee creëren we meer ruimte voor thema’s die wij als school belangrijk vinden. Wereldgericht onderwijs  wordt meer zichtbaar.
  • Hiermee creëren we meer ruimte voor kinderen om hun eigen talenten te ontdekken.

We gaan daarbij uit van de volgende principes:

  • Samen kun je iets dat je alleen niet kunt.
  • Samen heb je meer resultaat dan alleen.
_DSC7208

Christelijke Identiteit

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen omkijken naar anderen (naastenliefde). Het is normaal dat we naar elkaar omkijken. We respecteren andere meningen en stimuleren dat kinderen verwoorden wat ze denken. Eerlijkheid moet te horen zijn in alle communicatie. Kinderen moeten ook leren empathie(barmhartigheid)  te tonen.

In school heerst een sfeer van vertrouwen, we durven alles tegen elkaar te zeggen en voelen ons veilig bij elkaar. Hieruit groeit wederzijds respect waardoor we een voorbeeld zijn voor de kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat er rust heerst op school, een sfeer waarin kinderen goed kunnen leren. Deze waarden resulteren in gedragsnormen en worden geïnspireerd door Bijbelse verhalen.

Praktisch wordt dit ondersteund door onze kanjermethode. Deze methode geeft kinderen en leerkrachten handvatten om met elkaar op een oplossingsgerichte manier om te gaan. (zie ook hoofdstukje ‘kanjermethode’)

Christelijke Identiteit Prinses Margrietschool Zoetermeer

Klik hier om onze schoolgids te bekijken

X