OPA

Oude Papier Actie

De data van de inzamelacties in het schooljaar 2017/2018:

 2 september 2017 (inzameling door groep 3)
– 7 oktober 2017 (inzameling door groep 8)
– 25 november 2017 (inzameling door groep 7)
– 13 januari 2018 (inzameling door groep 6)
 17 februari 2018 (inzameling door groep 5)
– 14 april 2018 (inzameling door groep 5/6)
– 2 juni 2018 (inzameling door groep 4)
– 7 juli 2018 (inzameling door kleuters)

Waar halen wij papier op?

Wij komen in de hele wijk De Leyens! En in de straten in Buytenwegh die zijn aangegeven op onderstaande kaart (groen personenwagens, oranje vrachtwagen).

Waarom OPA?
Hoe komt een school aan voldoende inkomsten voor de extra activiteiten? Een inkomstenbron is OPA; de regelmatig terugkerende Oud Papier Actie. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

Verantwoording
Oud papier acties worden georganiseerd door de werkgroep OPA. Deze werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de Ouderraad.

Inkomsten
De Prinses Margrietschool is één van de grootste particuliere papierinzamelaars van de gemeente Zoetermeer.
Door het inzamelen van oud papier krijgen we extra inkomsten, die voor het grootste deel ten goede komen aan onze school en de leerlingen.
De inkomsten bestaan uit een subsidie van de gemeente Zoetermeer per opgehaalde kilo oud papier. Daarnaast ontvangen we een bedrag per kilo van de papierhandel. Dit bedrag is afhankelijk van de marktprijs.
Jaarlijks worden acht OPA-acties gehouden in de wijk De Leyens en een klein deel van Buytenwegh.

Uitgaven
In de ouderraad wordt op voordracht van de werkgroep bepaald waaraan de gelden besteed worden. Zo wordt onder meer geld beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse werkweek. Ook subsidieert OPA het schoolreisje. De groepen krijgen een een klassenbudget en een uitjesbudget. Groep 6 gaat op excursie naar het Archeon. Er gaat een flink bedrag naar school voor de aanschaf van extra leermiddelen en materialen. De ICT-hulpmiddelen worden ook niet vergeten. In 2008 mocht de school op kosten van OPA twee digitale schoolborden aanschaffen. Als er grote uitgaven moeten worden gedaan schiet OPA te hulp.

 

Organisatie van de acties
In de week van een te houden actie brengen kinderen uit de bovenbouw huis aan huis folders rond. Op de zaterdag worden vanuit een vaste locatie in de wijk waar onze school staat, door ouders en leerkrachten van de groep die aan de beurt is het papier ingezameld. Het papier en karton wordt verzameld in een gereed staande container. Ook rijden kraakwagens volgens vaste routes door de wijk. De inzamelingsacties zijn alleen bedoeld voor papier en karton, afkomstig van huishoudens.

Verzamelplaats
De parkeerplaats bij Werflaan 39, bij het Alfrink College/gebouw ’t DOK.
Daar staat ook de inzamelcontainer waar papier uit de wijk in verzameld wordt.

Help OPA helpen!
Vele handen maken licht werk! Elke actie is een andere groep aan de beurt om het papier en karton in te zamelen.
Bovenstaand en op de schoolkalender kunt u zie waneer welke groep aan de beurt is.
Van de ouders uit de betreffende groep wordt verwacht dat dat zij die datum vrij houden om te komen helpen, aangezien de opbrengst van OPA voor alle kinderen bedoeld is.

Correspondentieadres: Antigoneschouw 12, 2726 KE, Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3315443
Emailadres: or@margriet.unicoz.nl

 

papierwagen
X