Nieuws uit de groepen

Jarige juffen in groep 6

zaterdag 27 mei 2017 | Woensdag 17 mei vierden juf Amy en juf Maaike hun verjaardag in...

Groep 6 naar het Archeon

zaterdag 27 mei 2017 | Hallo ALLEMAAL! Dinsdag 28 maart zijn we met groep 6 naar het...

Groep 3 heeft een gymles op de skatebaan.

maandag 22 mei 2017 | Afgelopen vrijdag heeft Juf Camilla een buitengymles gegeven op de...

Meester en juffendag

maandag 22 mei 2017 | Afgelopen woensdag hebben we meester en juffendag gevierd. We...

Groep 3 gaat naar Snowworld

maandag 22 mei 2017 | Hoera, de koningsspelen en groep 3 gaat naa Snowworld. Lekker...

Belevenissen van de kinderen (2016 - 2017)

Gedurende het jaar informeren de leerkrachten u via deze pagina wat er in hun groep zoal gebeurt. De leerkrachten besteden gedurende een aantal lesuren tijd om de kinderen wegwijs te maken over leuke en leerzame onderwerpen. Dit wordt vaak gedaan door:

Te vertellen over deze onderwerpen;

Kinderen tekeningen of werkstukken te laten maken;

Video- of dia-voorstellingen in de klas te geven;

Af en toe op pad te gaan om op onderzoek te gaan

Het is de bedoeling dat van elke groep een korte presentatie te maken over wat de groep beleefd heeft tijdens het behandelen van het onderwerp.